Vältä nämä virheet hakukoneoptimoinnissa

Hakukoneoptimoinnin monista tavoista osa ei ole hyväksyttäviä, ja Google on laatinut verkkovastaavan ohjeet, joihin tulisi perehtyä ja joita tulisi noudattaa, sekä tiedostaa, mitä ei tulisi tehdä. Tässä artikkelissa käsittelen lyhyesti joitakin toimenpiteitä, joita tulisi välttää jos haluat tehdä hakukoneoptimoinnin oikein ja jotta et joutuisi ongelmiin Googlen kanssa.

Googlen keskeiset periaatteet sisältävät muun muassa:

  • Suunnittele verkkosivusto ihmisiä varten, ei hakukoneita
  • Älä harhaanjohda sivuston kävijöitä
  • Pysy kaukana menetelmistä, joilla pyritään vaikuttamaan hakutuloksiin keinotekoisesti.

Automaattisesti luotu sisältö

Automaattisesti generoitua sisältöä tuottaa ohjelma, ja se voi olla muokattua tai käännettyä tekstiä, joka on mahdollisesti kopioitu internetistä ja muutettu hieman. Tällaisen tekstin heikko laatu on usein tunnistettavissa, sillä se ei vaikuta järkevältä.

Linkkijärjestelyt

Linkkimanipulaatiot tarkoittavat omalle sivustolle suuntautuvia linkkejä, jotka on hankittu väärin keinoin. Linkkien manipulointi on kiellettyä, eikä niitä saa ostaa tai hankkia muilla keinoin. Google on vähentänyt linkkien merkitystä hakukoneiden sijoituksissa, joten nykyään niille ei tarvitse antaa niin suurta painoarvoa. Sen sijaan keskity kehittämään omaa verkkosivustoasi sen sijaan, että yrittäisit hankkia sille linkkejä.

Eri sisällön näyttäminen ihmisille ja hakukoneille

Älä näytä erilaista sisältöä käyttäjille ja hakukoneille. JavaScriptin ja esimerkiksi Flashin avulla voidaan piilottaa HTML-koodissa oleva teksti käyttäjältä. Tämän seurauksena hakukone näkee erilaisen sisällön kuin sivustolla vieraileva henkilö.

Sivut heikkolaatuisella sisällöllä

Tällä tarkoitetaan niitä sivustoja, joissa on joko niukasti sisältöä tai merkittävä osa on otettu suoraan muista lähteistä.

Kopioitu sisältö

Sisällön kopiointi ei ole hyväksyttävää toimintaa, ja tämä viittaa erityisesti tekstiin, joka on otettu suoraan muista internet-lähteistä. Plagioinnin lisäksi sisällön kopiointi voi johtaa heikompaan hakukoneoptimointiin, koska hakukoneet, kuten Google, pystyvät tunnistamaan duplikaattisisällön ja saattavat rankaista sivustoja, jotka harjoittavat tällaista käytäntöä.

Sen sijaan on suositeltavaa luoda alkuperäistä ja laadukasta sisältöä, joka tarjoaa lisäarvoa käyttäjille. Tämä paitsi auttaa parantamaan sivuston hakukonenäkyvyyttä myös lisää sivuston uskottavuutta ja kiinnostavuutta kävijöiden silmissä. Alkuperäisen sisällön tuottaminen voi vaatia enemmän aikaa ja vaivaa, mutta se on ehdottomasti sen arvoista, sillä se auttaa rakentamaan pitkäaikaisia ja kestäviä tuloksia hakukoneoptimoinnissa ja verkkosivuston menestyksessä.

Harhaanjohtavat uudelleenohjaukset

Varmista, ettet käytä erehdyttäviä uudelleenohjauksia. Esimerkki tästä voisi olla tilanne, jossa kävijä saapuu verkkosivulle ja hänet ohjataan automaattisesti toiselle sivustolle. Tässäkin tarkoituksena on esittää erilainen sisältö käyttäjälle ja hakukonebotille. Kaikki uudelleenohjaukset eivät ole kiellettyjä, mutta harhaanjohtavat sellaiset ovat.

Älä piilota tekstiä tai linkkejä

Verkkosivun tekstisisältöä ei tule kätkeä, kuten esimerkiksi muuttamalla tekstin väriä samaksi kuin sivun taustaväri. Tällöin käyttäjä ei kykene lukemaan tekstiä, mutta botti kuitenkin havaitsee sen. Sama koskee linkkejä, eli ne on pidettävä näkyvinä, muutoin voi syntyä ikäviä ongelmia, jos Google havaitsee tämän.

Porttisivut

Porttisivut on suunniteltu nousemaan hakutulosten kärkeen, mutta niiden pääasiallinen tavoite on toimia ohjausmekanismina, joka vie vierailijat toiselle verkkosivustolle linkkien avulla. Tällaiset sivut on luotu tarkoituksella hakukoneiden indeksoinnin ja sijoituksen optimoimiseksi, mutta ne eivät tarjoa käyttäjille todellista arvoa tai hyödyllistä sisältöä. Sen sijaan ne on täytetty avainsanoilla ja muilla hakukoneystävällisillä tekniikoilla, jotta ne saavat hyvän sijoituksen hakutuloksissa ja ohjaavat liikennettä muihin, tavoittelemiinsa verkkosivustoihin.

Vaikka porttisivut saattavat lyhyellä aikavälillä tuoda sivustoille lisää kävijöitä ja näkyvyyttä, niiden käyttö ei ole eettistä eikä hakukoneiden suosittelemaa käytäntöä. Hakukoneet, kuten Google, pyrkivät tunnistamaan ja rankaisemaan porttisivuja käyttäviä sivustoja heikentämällä niiden sijoituksia tai poistamalla ne indeksistä kokonaan. Tämän vuoksi on suositeltavaa keskittyä laadukkaan sisällön tuottamiseen ja käyttäjäystävällisen sivuston rakentamiseen, jotta saavutetaan kestävä hakukoneoptimointi.

Haitalliset verkkosivut ja niiden vaarat

Haitallisesti käyttäytyvät sivustot ovat niitä, joiden tavoitteena on saada käyttäjiltä henkilökohtaisia tietoja tai asentaa tietokoneisiin tai mobiililaitteisiin haitallista sisältöä, kuten viruksia, troijalaisia ja haittaohjelmia. Nämä sivustot voivat aiheuttaa vakavia ongelmia niin yksittäisille käyttäjille kuin yrityksillekin.

Näiden sivustojen toimintatavat voivat vaihdella. Esimerkiksi ne voivat esiintyä laillisina verkkosivustoina, kuten pankkien tai sosiaalisen median alustojen kaltaisina sivustoina, ja pyytää käyttäjiä kirjautumaan sisään henkilökohtaisilla tunnuksillaan. Tämä tietojenkalastelu voi johtaa identiteettivarkauksiin ja taloudellisiin menetyksiin. Toiset haitallisesti käyttäytyvät sivustot saattavat levittää haittaohjelmia sähköpostin liitetiedostojen tai latauslinkkien kautta.

Avainsanojen liiallinen käyttö (keyword stuffing)

Avainsanojen liiallinen käyttö, tunnetaan myös nimellä “keyword stuffing”, ei ole hyväksyttävää eikä toivottavaa. Nykyisin liian monen hakusanan käyttämisestä ei ole hyötyä, mutta siitä voi aiheutua ongelmia. Liiallisen avainsanakäytön riskit voidaan jakaa kahteen osaan: ensinnäkin, sivusto ei menesty kilpailussa korkeimmista hakusijoista, koska Google tunnistaa sivuilla olevan liian monta samaa hakusanaa ja estää sivuston pääsyn parhaimpiin hakutuloksiin. Toinen mahdollinen ongelma on sivuston poistaminen hakukoneen indeksistä eli hakutuloksista.

WebCube Oy
Logo